Joan Alborch Miñana

Naix a Gandia en 1973 i comença els seus estudis musicals en la Banda Lira Musical de Salem. Obté el títol de professor de Bombardí en el Conservatori «Mestre Vert» de Carcaixent i posteriorment amplia estudis en el Conservatori Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de València, on de la mà de professors com Ramón Ramos, Juan Miguel Carbonell, Francisco Tamarit, Miguel Álvarez, entre altres, obté els següents títols:

• Professor Superior d’Harmonia, Contrapunt, Composició i Instrumentació.
• Professor Superior de Solfeig i Teoria de la Música.
• Professor de Piano.

Ha sigut professor de diversos centres musicals com a «L’Escola Comarcal de Música de la Vall d’Albaida», el Conservatori Municipal «Mestre Ponce» de Xella, l’Escola de Música «Districte Marítim» de Gandia i Conservatori Superior de Música «Óscar Esplá» d’Alacant

Des de l’any 2000 pertany al cos de Professors de Música i Arts Escèniques i des de l’any 2004 al de Catedràtics de Música i Arts Escèniques, ha exercit com a professor d’Harmonia en els Conservatoris Professionals «Tenor Cortis» de Dénia i «Ruperto Chapí» d’Elda. I com a catedràtic de Composició al Conservatori Superior de Música «Óscar Esplá» d’Alacant.

Actualment és professor de Fonaments de Composició al Conservatori professional de Música «Josep Climent» d’Oliva.

Com a compositor ha escrit música per a diverses formacions, destacant la banda. També ha compost música per a orquestra, piano, cor, quintet de vent o quartet de corda entre altres.