Espai Emusvall Que és?

Aquest espai musical, naix patrocinat per la Cooperativa Emusvall, tenda vinculada a la nostra escola, amb la intenció d’oferir projectes més innovadors i motivadors per als nostres alumnes.

L’Espai Emusvall es centralitza a la seu de Joventuts Musicals en Otos, on reb alumnes de diferents pobles de la Vall d’Albaida per participar en diferents formacions i projectes que els apropen a interpretar repertoris atractius i d’una forma professional.

L’objectiu de l’Espai Emusvall és fomentar la música i potenciar la convivència dels alumnes de diferents poblacions.

Avui en dia l’Espai Emusvall conta amb tres projectes: