Assignatures Les assignatures que ofereix el curs de Direcció de banda són les següents:

Direcció de Banda

Estudi de tècniques de direcció. La tècnica al servei de la música. Estudi de diferents escoles de direcció.

Anàlisi Interpretativa

Sistemes d'anàlisis d'una partitura. L'anàlisi com a base d'elaboració d'un criteri interpretatiu.

Instrumentació

Coneixement del funcionament dels instruments de l'orquestra i de la banda. Exercicis per a controlar l'organologia i les possibilitats del grup que es dirigeix. Estils i història de la instrumentació.

Repertori

Estudi de la Història del repertori bandístic, per països i / o períodes. Anàlisi d'obres de diferents compositors i èpoques. Treballs de recerca sobre repertori bandístic.

Didàctica

Elaboració de programacions per a una banda de música. L'assaig i el seu contingut com a via d'evolució d'una banda. Didàctiques pedagògiques de l'assaig i de la programació d'una banda de música.

Fonaments de Composició

Estudi de diferents tècniques compositives aplicades a exercicis de creació.

Educació auditiva

Exercicis de reconeixement d'estils harmònics i contrapuntisquis. Dictats musicals. Discriminació sonora i detecció d'errors.
Curs Descàrrega tota la informació