Matrícula online

La documentació necessària és:

  • Enviar el formulari d’inscripció correctament emplenat
  • Tranferencia bancària al nº de compte Es20 2045 6021 1430 6000 5040 per reservar plaça.

En el cas que algun grup estiga ple es podrà fer la reserva de plaça per si algun alumne al final no assistira, quan un grup estiga ple en el formulari d’inscripció apareixerà la paraula RESERVA.

Tarifes:

  • 1er Curs presencial de Direcció* + 3 Videoconferències 650 € (100€ inscripció + 2 quotes 275€ Gener i Abril)
  • 2º Curs presencial de Direcció* + 3 Videoconferències 650 € (100€ inscripció + 2 quotes 275€ Gener i Abril)
  • 1er Curs Online de Direcció + 3 Videoconferències 500 € (100€ inscripció + 2 quotes 200€ Gener i Abril)
  • 2º Curs Online de Direcció + 3 Videoconferències 500 € (100€ inscripció + 2 quotes 200€ Gener i Abril)

* Inclou práctiques amb bandes.

Alumnes nous o modificació de dades:

  • Foto grandària carnet enviada per correu electrònic a Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida
  • Curriculum vitae de l’alumne
  • Justificant transferencia.