Matrícula online

La documentació necessària és:

  • Enviar el formulari d’inscripció correctament emplenat
  • Tranferencia bancària reserva plaça al número de compte ES 20 2045 6021 14 3060005040 En el cas que algun grup estiga ple es podrà fer la reserva de plaça per si algun alumne al final no assistira. Quan un grup estiga ple en el formulari d’inscripció apareixerà la paraula RESERVA.

 

Alumnes nous o modificació de dades:

  • Foto grandària carnet enviada per correu electrònic a Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida
  • Curriculum vitae de l’alumne
  • Número de compte corrent