Matrícula online

La documentació necessària és:

  • Enviar el formulari d’inscripció correctament emplenat
  • Tranferencia bancària al nº de compte Es20 2045 6021 1430 6000 5040 per reservar plaça.

En el cas que algun grup estiga ple es podrà fer la reserva de plaça per si algun alumne al final no assistira, quan un grup estiga ple en el formulari d’inscripció apareixerà la paraula RESERVA.

Tarifes:

  • 1er Curs presencial de Direcció* + 6 classes prèvies per videoconferència 690 € (100€ inscripció + 2 quotes 295€ Gener i Abril)
  • 2º Curs presencial de Direcció* + 6 classes prèvies per Videoconferència 690 € (100€ inscripció + 2 quotes 295€ Gener i Abril)
  • 1er Curs Online de Direcció + 6 classes prèvies per Videoconferència 540 € (100€ inscripció + 2 quotes 220€ Gener i Abril)
  • 2º Curs Online de Direcció + 6 classes prèvies per Videoconferència 540 € (100€ inscripció + 2 quotes 220€ Gener i Abril)

* Inclou práctiques amb bandes.

Alumnes nous o modificació de dades:

  • Foto grandària carnet enviada per correu electrònic a Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida
  • Curriculum vitae de l’alumne
  • Justificant transferencia.