Historia
En 1992 en la 24 Assemblea de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana celebrada a Sueca, per iniciativa de la Junta Comarcal de la Vall d’Albaida, es proposa la iniciativa de formar una Escola Comarcal de Música a la Vall d’Albaida, en la que agrupen totes aquelles Societats Musicals interessades de la comarca.
En setembre de 1993 i davant la desaparició dels centres reconeguts i autoritzats es fa més necessària encara la col·laboració entre les distintes Societats Musicals. En un primer moment la iniciativa va fracassar per motius econòmics, però seguint amb la proposta es va convidar a totes les societats musicals a formar part d’aquesta en una convocatòria oberta a les 30 societats de la comarca. A la fi sols quedaren 5 societats musicals que començaren l’Escola Comarcal de Música de la Vall d’Albaida. A partir dels anys següents van anar entrant a formar part més societats i poblacions fins arribar a 15. En l’actualitat Joventuts Musicals està formada per 15 societats o associacions musicals.
Missió i valors

Joventuts Musicals de la vall d’Albaida naix en 1993 com un projecte per portar la música als pobles més menuts i de la mateixa manera donar un servici de qualitat amb un mateix projecte educatiu. Des de llavors, l’Escola treballa per avançar en dos objectius: apropar la millor música a tots els públics i millorar la formació musical, social i personal.

La capacitat transformadora de la música atorga un impacte social a aquests dos objectius. La música elimina barreres i tracta a tots per igual, sense importar idioma, tradició o cultura. La pràctica de la música uneix a través de valors com el compromís, la constància, la creativitat i la col·laboració, que són essencials per a la vida i la convivència.


Com més gran siga la creativitat i qualitat amb les que una música està composada i interpretada, més intens serà el seu efecte emocional sobre l’oient i major serà per tant la seva repercussió beneficiosa en la societat.

Alguns dels principis pedagògics que manté Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida son:

  • L’alumnat del Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida rebrà una completa educació musical que, més enllà d’una mera instrucció centrada en l’adquisició d’habilitats, aspira a una formació integral de l’individu.
  • Conscients de la importància de construir un centre en consonància amb els temps actuals, el claustre es mostra receptiu als avanços constants dels moviments de renovació pedagògica i didàctica.
  • Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida a de vetlar per formar ciutadans i ciutadanes que escolten, entenguen i gaudisquen de la música.
  • L’alumnat de Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida rebrà una educació global i coherent.
  • El foment de la creativitat de l’alumne és la pedra en la qual s’assenta el seu procés formatiu en qualsevol especialitat i nivell en què es trobe.
Junta directiva

Juventudes Musicales de la Vall d’Albaida, está formada por 14 Sociedades Musicales de la Vall d’Albaida, uniéndose también los últimos años diferentes Sociedades de las comarcas vecinas. Su Junta Directiva, máximo organo de Juventudes, está formada por un miembro de cada una de estas Sociedades.

Presidente: Toni Senabre (Unió Musical Ràfol de Salem)

Vicepresidenta: Elena Moscardó (Agrupació Musical Vernissa Llocnou)

Tesorera: Toya Camarena (Agrupació Musical d’Alfauir)

Secretario: Santiago Ballester (Societat Musical Beniatjarense)

Vocales:

Jordi Soler (Unió Musical Atzeneta), Alfredo Alborch (Lira Musical de Salem), Ramon Casanova (Societat Unió Artistica Musical d’Ontinyent), Noelia Martínez(Unió Musical Montesa), Rufino Martínez (Unió Musical La Raboseta d’Otos), Llorenç Gregori (Societat Musical Benicolet), Joan Josep Payà (Unió Musical Montitxelvo), Roberto Benavent (Societat Musical La Lira de Quatretonda), Maite Mollá (Unió Musical Bufali), Ana Puig Peiro (Ròtova)

 

Equip directiu L’actual equip directiu de Joventuts Musicals, comença a dirigir aquesta entitat l’any 2020, amb l’inquietud d’aportar nous projectes a l’escola i amb ganes de renovar la part pedagògica de l’escola, apropant-se més si cal als nous temps i als canvis generacionals de la societat en la que vivim.
Marcos Úbeda i Faus Secretari
Cristian Olivares Alfonso Cap d'estudis
Àngela Ferri Gomar Secretaria
Societats musicals Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida, abarca diferents Societats Musicals de la Vall d’Albaida i de les Comarques veïnes, portant als diferents pobles l’educació musical als educandos de les seus bandes. Actualmet les Societats que pertanyen a Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida són: