PRINCIPIS PEDAGÒGICS

Educació oportuna: Els cursos d’aquest Sistema educatiu, són programes d’ensenyament estructurats per a adequar-se a les diferents etapes de desenvolupament físic, intel·lectual, psicològic i social dels xiquets/as.

Desenvolupament de la capacitat auditiva: Els xiquets/as són guiats a través del seu patró natural d’aprenentatge. Aprendre música d’una manera similar al procés d’escoltar i aprendre a parlar. La capacitat auditiva, l’oïda, és la clau per a poder gaudir de la música, i el que es pretén en aquest sistema, és que els xiquets/as adquirisquen la capacitat d’escoltar amb atenció, de distingir la duració de cada so , i de sentir la bellesa de la música compartint el gaudi musical.

Classes en grups: Les activitats musicals en grup serveixen per a fomentar una actitud positiva cap a l’aprenentatge musical, d’aquesta manera la classe resulta més divertida. Permet fer interpretacions en conjunt, per torns, en grups i practicar rítmicament mentre els altres toquen i canten. És important motivar-los perquè coordinen la respiració i comencen tots alhora, que estiguen atents per a aconseguir una expressivitat i pulsació comuna i que es troben bé en interpretar amb els seus companys.

El teclat com a recurs didàctic: Els instruments de teclat ofereixen grans avantatges gràcies al seu ampli espectre tonal i a més permet experimentar als xiquets amb els tres grans elements musicals: la melodia, el ritme i l’harmonia. En el Curs Fasolet, el procés didàctic fonamental consisteix a “ser capaç de cantar el que s’ha sentit, i de tocar el que ha cantat”.

El paper dels pares/mares a les classes: És important que els pares/mares gaudisquen amb els seus fills de l’alegria de la música. I al mateix temps, és necessari aconseguir en la classe un clima de comunicació adequat perquè els xiquets/as treballen tranquils i comprenguen clarament cada element ensenyat.

OBJETIUS
  • Compartir vivències musicals en grup.
  • Relacionar la frase verbal amb el ritme musical.
  • Desenvolupar el sentit musical, la creativitat i l’expressió corporal.
  • Utilitzar cançonspopulars com a referents culturals per a treballar la memòria i la improvisació.
  • Desenvolupar l’oïda interna.
  • Desenvolupar el pensament musical.
  • Utilitzar el teclat com a eina de motivació per a la interpretació instrumental.
  • Potenciar la lecturai la comprensió corporal dels elements musicals.