Conferències en línia A càrrec de José R. PASCUAL-VILAPLANA

DIMECRES 14 DE DESEMBRE - 21:30 H. “Orígens de la direcció orquestral”

DIMECRES 18 DE GENER DE 2023 - 21:30 H. “L'estudi de la partitura: de l'anàlisi al criteri interpretatiu.”

DIMECRES 15 DE MARÇ DE 2023 - 21:30 H. “Anotacions històriques sobre bandes i societat.”

Inscripcions
  • Per a formalitzar la matricula cal enviar el formulari d'inscripció correctament emplenat i fer la transferència corresponent, escrivint en concepte la paraula "Conferència" seguida del nom i cognoms de l'alumne.

  • Transferència bancària per a reserva de plaça al número de compte ES20 2045 6021 1430 6000 5040 con Swift CECAESMM045.

  • Per a poder accedir a les conferències es precisarà bona connexió a internet i estar registrat en la plataforma GOOGLE MEET.

  • Els alumnes matriculats en el Curs de Direcció de Banda 2022-2023 de JJMMVA tindran l'accés gratuït a les conferències.

  • es conferències no podran ser gravades ni retransmeses per cap mitjà.

  • Les inscripcions a les conferències seran individuals, no podent compartir la connexió amb altres persones.

  • Preu per conferència 25 €
    Preu pack tres conferències 60 €